Vattenpass

När man arbetar i hemmet med renovering, inredning och liknande behöver man en hel del verktyg. Något som nästan alltid är användbart i dessa situationer är ett vattenpass.

Vattenpass är en sorts verktyg som du använder för att få reda på om et föremål är i linje dvs om det har en viss lutning relativt den lodräta eller vågräta riktningen.

Själva namnet kommer från det faktum att vatten till en början användes i själva verktyget för att indikera lutningen. Vatten är dock ofördelaktigt på många sätt, kanske framförallt för att det fryser under svenska vinterförhållanden det vill säga när minusgraderna smyger sig på framåt vintern. I dagsläget använder man istället vätskor som har en låg så kallad viskositet, som tål de nämnda temperaturerna och även ger lättrörliga blåsor vilket är behändigt. Viskositet är en så kallad fysikalisk egenskap hos gaser, västskor med mer som betecknar hur ”tjocka” de är det vill säga man kan se det som ett sätt att mäta vätskors friktion. Exempel på en vätska med hög viskositet, dvs ”tjock”, är olja och låg viskositet har exempelvis metanol.

Det vätskefyllda hålet i mitten av verktyget består vanligtvis av ett genomskinligt rör fyllt med vätska och röret kallas libell. I libellen finns en gradskala och på insidan en bubbla av gas som indikerar lutningen.

vattenpass

Olika sorters pass

Det finns ett antal olika typer av pass såsom de med rörlibeller, dosvattenpass, slangvattenpass, laservattenpass och stolpvattenpass. Varianten med rörlibeller är klart vanligast och klarar både av att mäta vågräta och lodräta riktningar. På en del av dessa pass finns dessutom en tredje rörlibell i 45 graders vinkel mot de andra. Man kan då mäta vilken lutning som helst upp till 90 grader.

Ett dosvattenpass har istället en så kallad doslibell vilken består av en liten cirkelformad behållare med ett cirkelmärke på mitten. Planet anses vara vågrätt när bubblan är precis i mitten av cirkelmärket. Såvida planet är justerat på rätt sätt ska bubblan ligga fullkomligt stilla inom märket om libellen roteras 360 grader.

En slangvattenpass består istället av en sorts slang med ett genomsynligt, oftast graderat, rör i båda ändarna. Man håller de två ändarna mot varandra och fyller på slangen med tillräcklivt mycket vatten för att man ska kunna se vattenytan i båda rören.

Ett laservattenpass använder istället, som namnet antyder en laserstråle för att mäta riktningen. Det kan läggas horisontellt på ett plan på en justerbar eller roterbar skiva. Det inställda planet kan markeras om du ser till att rotera laservattenpasset med hjälp av skivan.

De elektroniska vattenpassen visar istället mätvärdena digitalt vilket ger en oöverträffad precision.

Stolpvattenpassen har istället inte en utan två libeller, vilka är monterade på ett anslag som böjts i 90 graders vinkel. Själva anslaget läggs mot en stolpes kant alternativt hörnet på ett skåp. Du kan räkna med att den mätta kanten är lodrät i alla riktningar när båda libellernas blåsor visar en noggrannhet som är tillräcklig.

Slutligen finns det även en variant som kallas husvagnsvattenpass. Den har även den två libeller av rörtyp som är i 90 graders vinkel mot varandra, monterade på en mindre platta. Denna läggs sedan på husvagnens golv. Husvagnen bör justeras ordentligt i samtliga hörn. När de bägge libellerna samtidigt visar den noggrannhet som önskas anses golvet ha blivit vågrätt.